יום ש', יג’ בשבט תשע”ט
    דף הבית  |  אתר העירייה  |  מסגרות הנוער  
הייתקיימה פעילות של _______ לקראת יום ירושלים שקרב.התקיימה בערב בתאריך 25.05.14 ,השתתפו בו תלמידים והורים ונוער ממסגרות נוער שונות.
12:02 (28/05/14)

הייתקיימה פעילות של _______ לקראת יום ירושלים שקרב.התקיימה בערב בתאריך 25.05.14 ,השתתפו בו תלמידים והורים ונוער ממסגרות נוער שונות.הפעילות נעשה על ידי שיחה מול כולם על אותו ערב שעתיד להגיע ואחר מכן עבודה בקבוצה על מהות של ירושלים וקדושה.לאחר פעילות זו כולם התקבצו ביחד לפעילות של שירה משותפת שנעשתה על ידי שירה גולן מטעם אירגון נשימה.