יום ש', יג’ בשבט תשע”ט
    דף הבית  |  אתר העירייה  |  מסגרות הנוער  
בתאריך 5.1.2014 התקיימו הבחירות לבעלי התפקידים בפרלמנט הנוער, המורכב מנציגים מכל מסגרות ותחומי הפעילות לבני הנוער בעיר ומטרתו לייצג את כלל בני הנוער בעיר ולהוביל לשינויי ושיפור מתמיד בחייהם של בני הנוער בתחומי החינוך, הקהילה, התרבות והפנאי.

בתאריך 5.1.2014 התקיימו הבחירות לבעלי התפקידים בפרלמנט הנוער, המורכב מנציגים מכל מסגרות ותחומי הפעילות לבני הנוער בעיר ומטרתו לייצג את כלל בני הנוער בעיר ולהוביל לשינויי ושיפור מתמיד בחייהם של בני הנוער בתחומי החינוך, הקהילה, התרבות והפנאי. חברי הפרלמנט בחרו יו"ר, סיו"ר, מזכ"ל, דובר ומבקר. לתפקיד היו"ר נבחר יהל קירשנר תלמיד כיתה ט' בחטה"ב "אורט" יובלי אריאל, נציג תנועת הצופים שהיה מ"מ יו"ר פרלמנט הנוער לאחר שבאוגוסט האחרון סיימה ליגל אלחנתי את תפקידה לאחר שנתיים כשיצאה לשירות לאומי באשדוד. לתפקיד הסיו"ר נבחרה יאנה נואור תלמידת כיתה יא' בחטה"ע "אורט, יובלי אריאל, נציגת תנועת הנוער הלאומי כשזכתה לאמון חבריה להמשיך את תפקידה שנה רביעית ברציפות!!! לתפקיד המזכ"ל נבחר בר שביב תלמיד כיתה ט' בחטה"ב "אורט" יובלי אריאל, נציג קורס המד"צים העירוני. לתפקיד הדוברת נבחרה זו השנה השנייה ברציפות מאיה מרקוס תלמידת כיתה ט' בחטה"ב "אורט" יובלי אריאל גם היא נציגת קורס המד"צים העירוני ולתפקיד המבקרת נבחרה אריקה נואור תלמידת כיתה ט' בחטה"ב "אורט" יובלי אריאל, נציגת תנועת הנוער הלאומי. קדמו לערב הבחירות שבועיים של תעמולה מושקעת מצד המועמדים לתפקידים השונים בפרלמנט באמצעות הפייסבוק, שלטים במרכזי הנוער, טלמרקטינג ועוד. במהלך השבועות הראשונים שלאחר הבחירות התחלקו חברי הפרלמנט לארבע ועדות ע"פ תחומי עבודה והחלו לקדם מטרותיהם ובימים אלו הם שוקדים על בניית תכנית עבודה אותה יציגו לראש העיר בפגישה חגיגית בלשכתו. אנו מאחלים לחברי פרלמנט הנוער הצלחה רבה בדרכם ושנת פעילות פורייה וטובה!