יום ש', יג’ בשבט תשע”ט
    דף הבית  |  אתר העירייה  |  מסגרות הנוער  
מידע וטופס מועמדות ליציאה למשלחת חילופי נוער עם גרמניה - יש להגיש את הטופס בבית הנוער מלא וחתום בצירוף תמונה ודמי הרשמה בסך 150 ש"ח במזומן