יום ש', יג’ בשבט תשע”ט
    דף הבית  |  אתר העירייה  |  מסגרות הנוער  
טופס מועמדות למשלחת לארה"ב שתצא בין התאריכים 04-26.07.2015. יש להגיש הטפסים במחלקת נוער וצעירים (רחוב הנגב 61) בצירוף תמונה ודמי רישום בסך 250 ש"ח לא יאוחר מתאריך 15.02.2015